Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

Klucovska kaplnka 150 vyrocie150. výročie kaplnky v Kľúčovom

V tomto roku si pripomíname 150. výročie stavby kaplnky sv. Anny. Na jej počesť vznikla maľba rukami našho rodáka Jožka Vydrnáka. Ponúkam informácie z jej histórie.
Kaplnka je postavená z bývalého obytného objektu bírešov - zamestancov veľkostatku. A je zrejme staršia, ako sa udáva v dostupnej literatúre, teda už pred rokom 1860.
Ubytovacia časť bola v 80. rokoch nášho storočia zbúraná a kaplnku predĺžili asi o 1,5 metra dozadu. Súčasne k pravej, zadnej časti pristavili malú sakristiu. Súčasne priečelie má neogotickú, štítovú fasádu s dvoma nefunkčnými, úzkymi vežičkami po bokoch. Nesú ihlanovitú striešku, pod ktorou sú umiestnené polkruhovo, zakončené okná. V strede fasády sa nachádza hlavný vstup s portálovo, lemovaným, profilovaným ostením, zakončeným lomeným oblúkom. Pôvodné drevené dvere sú zdobené v hornej časti kružbou a v ploche architektonickými tvarmi s lomenými oblúkmi. V strede štítu je umiestnené okrúhle okno s neogotickou kružbou.

Nad portálom sú umiestnené erby majiteľov, rodiny Scherzovcov a pod nimi letopočet 1868. Tento sa udáva ako rok postavenia kaplnky. V štátnom, oblastnom archíve v Bytči sa však nachádza mapa Kľúčového z r. 1859, ktorá ukazuje nielen kaštieľ a hospodárske objekty pri ňom, ale i stavbu s ubytovaním bírešov, kde je zakreslená už i kaplnka označená krížikom. Pôvodný vzhľad kaplnky bol asi iný než dnešný. Na výkresovej dokumentácií vypracovanej podnikom Agroprojekt Brno pre JRD Vlára v Nemšovej, ku štúdii na využitie kľúčovského kaštieľa v r. 1980, je vidno podstatne zložitejšia výzdoba čelnej fasády. Štít je zdobený typickým, neogotickým, meandrovým, oblúčkovým vlysom s nadol predĺženými hrotmi. Kružbové okno má bohatšie, plastické rámovanie a nad portálom vidno jednoduchú, lomenú rímsu. I vežičky sú zdobené plastickými šambránami. Nie je však zrejmé nakoľko sa jedná o pôvodný stav. Vzhľadom k tomu, že na vypracovaní zámeru a dokumentácie sa podieľal tiež Pamiatkový ústav. Je pravdepodobné, že naznačená výzdoba do značnej miery zodpovedá skutočnosti.
Bočné steny kaplnky sú prerazené dvoma oknami na každej strane. Okná sú ukončené lomeným oblúkom a zdobené farebnou, sklenenou vitrážou. Len časť je však pôvodná. Oltár je pôvodný, neogotický. Pod podlahou kaplnky sa nachádza krypta, toho času neprístupná. Vľavo od vchodu smerom k ceste stojí drevená zvonička, tvorená dvoma vyrezávanými stĺpmi, medzi ktorými visí pod malou strieškou zvon. Strieška i ukotvenie stĺpov nie sú už pôvodné. Rok postavania zvoničky určuje vyrezaný letopočet v ľavom stĺpe, 1933.