Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

holuby Rodák Jozef Ľudovít Holuby - pohľad do histórie

V Kľúčovom je Holubyho ulica. Kto z Vás vie, kto bol Jozef Ľudovít Holuby? Bol vedec, botanik, polyhistor, národopisec, evanjelický kňaz, historik, archeológ, spisovateľ, etnológ, národný buditeľ. V Kľúčovom pôsobil ako vychovávateľ u rodiny Scherzovcov, ktorá vlastnila kaštieľ.
Svoje dojmy popísal nasledovne: "Odcestoval som do Klúčova v Trenčianskej, kde cez leto bývali Scherzovci. Kaštielik mali tam veľmi chutný, nie veľký, ale pohodlný a pekne zariadený, prostred kvetov stojací. I úhľadná kaplnka bola nedávno vystavená, pod ktorou je krypta pre členov tejto rodiny. Mali tam pri majeri aj novozariadenú pálenicu, ale nepálili v nej špiritus, lebo pán Sch. hovoril, že nie je vstave dať za tú cenu tu vypáleného liehu, za akú cenu si môže hoci z Prešporka lieh sem dodať.

V neveľkej záhrade bol malý, vkusný skleník, naplnený vzácnymi cudzozemskými kvetami, a ovocného stromu bolo tam mnoho. Nikde na našich stranách nevidel som toľko rodzajov štepených slív, ako práve tu. Bujné a bohato rodiace figovníky stály s južnej strany kaštieľa na špalieroch popriväzované. Čerstvé figy naučil som sa jesť v Klúčove. V záhrade bola kolkáreň a pre deti telocvičné prístroje, často potrebované. rodina Scherzovcov popisRole na Považí sú tu úrodné, a neďaleká hora poskytovala hojnosť dreva. Nemšovský kaplán, Anton Kropáči, nás často navštevoval. Mal bohatú knižnicu vzácnych slovenských kníh. Pozdejšie bol farárom v Teplej u Trenčianskych Teplíc. Tuším koncom augusta ukazovala sa na západnej oblohe ohromne veľká kométa, ktorú sme, keď bolo jasno, od večera až pozde do noci obdivovali. Keď jadro kométy zapadalo, siahal jej jasný chvost až temer k zenitu. Tu, v Klúčove, som videl po prvý raz v mojom živote vnútro chatrných, drevených domkov sedliackych. Malo ma tam zadusiť, lebo v chalupe komína nebolo a dym sa valil dvermi a oknami von. Málo chýbalo, že som sa nad takýmto biednym bývaním pracovitého ľudu nerozplakal. Ba že si nikto nedal na tom záležať, aby ľud pekným spôsobom k tomu priviedol, aby si slušnejšie, čistejšie a jasnejšie, a tak aj zdravšie domky staval, a aby nebýval v jednej chyži s teliatkom, prasiatkom, alebo s pár ovečkami."

Ďalšie informácie ponúkam v časti Rodáci a na stránke zlatyfond.sme.sk