Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

IBV KlucoveFoto: IBV Pod Horou Kľúčové

Ponúkam fotografie z výstavby inžinierskych sietí v lokalite Pod Horou, kde je plánovaná výstavba rodinných domov.

Ide o bezpochyby výnimočný a jedinečný projekt, ktorého úlohou bolo poskytnúť občanom ponuku plne pripravených stavebných pozemkov. V súčasnosti je projekt pred dokončeným II.etapy - realizácia inžinierskych sietí (prebieha kolaudácia sietí). II. etapou bude skončená realizácia inžinierskych sietí a každý pozemok má vybudovanú: elektrickú, plynovú, vodovodnú, kanalizačnú a optickú prípojku.

V rámci II. etapy boli zrealizované komunikácie, zatiaľ bez chodníkov a bez obrusenej vozovky a to z dôvodu, aby nedošlo k ich poškodeniu budúcou individuálnou výstavbou. Zmluvná cena diela: 1 258 578 Euro. Realizátor: Colas Slovakia, s.r.o.