Kľúčové

časť mesta Nemšová

Video: Kľúčovské hody 2017

Tohtoročné hody organizoval DHZ v Kľúčovom, za čo im patrí poďakovanie. Počasie nám prialo a podľa toho sa odvíjala aj atmosféra hodov. Pozitívny ohlas malo popoludnie pre najmenších s názvom "Kľúčikovo", ktoré sa po prvýkrát uskutočnilo na ihrisku v Kľúčovom (viac v článku Foto Kľúčikovo 2017). Dav ľudí roztancoval DJ Jakub Ježik a perfektná kapela Enerqico. O ďalších sprievodných akciach hodov sa dozviete vo videu.