Kľúčové

časť mesta Nemšová

foto klucovske hody 2020Foto: Kľúčovské hody 2020

Ponúkam niekoľko fotografií z Kľúčovských hodov.