Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

Vydrnak ocenenie Fra Angelica 2017Rodák Jozef Vydrnák získal ocenenie

Pri príležitosti sviatku patróna umelcov, blahoslaveného Fra Angelico, v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne odovzdali ocenenia desiatim osobnostiam Slovenska – umelcom v rôznych kategóriách za ich prínos do národného umenia.
Ocenenia za mimoriadne zásluhy odovzdal laureátom ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, ktorý je predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska. V kategórii výtvarného umenia ocenenie získal, okrem iných, aj maliar, grafik a ilustrátor Jozef Vydrnák.


Ďalšie informácie tkkbs.sk , tnos.sk
Viac k tvorbe Jozefa Vydrnáka na stiahnutie.