Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

kastiel rekonstrukciaRekonštrukcia Kľučovského kaštieľa

Predpokladám, že väčšina obyvateľov Kľúčového si kladie otázku: "Čo bude s našim dlhodobo-chátrajúcim kaštieľom, dočká sa plánovanej rekonštrukcie?" Taktiež mi táto téma nie je lahostajná, kedže som v Kľúčovom vyrástol a je mi veľmi blízke. Preto som túto otázku adresoval p. Majeríkovi (majiteľ kaštieľa), ktorý uviedol nasledujúce stanovisko. Citujem... Máme pred dokončením projekt "Stavebno-statického zabezpečenia stavby kaštieľa v Kĺúčovom". Jedná sa zhruba o tieto práce:

  • odstránenie vlhkosti základov a nosných múrov
  • úprava pivnice, nový strop nad ňou
  • stiahnutie stavby nad úrovňou 2. nadpodlažia, podkrovia a potrebný veniec pod pomúrnicou
  • úprava nosného muriva
  • oprava konštrukcie krovu a príprava pre okná v streche, výmena krytiny
  • odvedenie dažďových vôd zo stavby kaštieľa

Prevedením týchto prác, ktoré zrejme začneme na jar 2017, bude stavba staticky zabezpečená a ochránená pred ďalším chátraním. Popri realizácií týchto prác sa ďalej budeme venovať projekčným a stavebným prácam na dokončení rekonštrukcie na nami pôvodne plánovený účel: pizzéria, bar, reštaurácia. Termíny sa oneskorujú, ale dúfam, že všetko dobre dopadne.
Na základe oslovenia mesta Nemšová sme rokovali aj o možnosti prenájmu prvého poschodia, pre mesto Nemšová. Mesto mohlo čerpať financie z fondu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a my sme mali rekonštruovať prízemie a pivnicu. Nakoniec nám bolo v polovici júna oznámené, že v súčasnosti nebudú pripravovať podanie projektu z dôvodu iných priorít mesta, ako aj finančných možností mesta Nemšová.