Kľúčové

časť mesta Nemšová

Aktuality

Aktuálne počasie v Kľúčovom

Viac...

Vitajte na internetovej stránke Kľúčového, ktorej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v tejto mestskej časti mesta Nemšová.

Na aktualizácií stránky sa podieľa Ing. Milan Vavruš. Ak máte zaujímavé podklady, návrhy ohľadne webu, kontaktujte ma prosím na adrese: 

pozvanka vydrnak patova situaciaPozvánka: Rodák Jozef Vydrnák - výstava "Pätová situácia"

Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 10.4.2015 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch Trenčianského múzea.

Autor výstavy, Jozef Vydrnák vydal tlačovu správu k výstave.
Čiara. Tenká, vrstvená, precízna, ale i len tak, voľne ceruzou nahodená do skicára, alebo hrubšia od drievka či štetca, no i taká – priam technická – perom či štetcom prekreslená a zväčšená pre použitie napríklad v architektúre, tiež možno i vyrytá do linolea, medenej či zinkovej platne, a tiež aj ako línia prerušovaná, aj všakovak hrboľatá, kľukatá či meandrujúca na zvrásnenom povrchu... a aj mnohé ďalšie, a ďalšie lineárne realizácie či štúdie. Fenomén čiary sa stal vytrvalým sprievodcom v mojom doterajšom výtvarnom úsilí. Na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia – možno z podnetov barokových, oltárnych, špirálovite zakončených prvkov – preskočila iskra do zobrazovania tohto sveta v redukovaných, kónických tvaroch so špecifickým, mäkkým zakončením. Ich kompozičná schéma či základný, drôtovaný, obrysový tvar sa rodil, a aj stále rodí, najmä z kresieb tušom perom, drievkom či štetcom.

Od tohto, ako píše historik umenia PhDr. Marián Kvasnička – lineárneho obžerstva – som v druhej polovici deväťdesiatych rokov prešiel na opačnú stranu vizuálnej vášne. Pre výtvarné pomenovanie vnímanej reality sa v mysli objavila filozofia osobitých skratiek, pričom jednoduchá čiara mi dovolila v jednom diele vytvoriť zobrazenia sledovaného motívu vo viacerých jeho časových úsekoch či rezoch. Rozsah výskumu motívu, formálne i obsahovo zobrazený v jednom diele, potom závisel od okamžitej fantazijnej dispozície autora. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia obe čiarové filozofie – sieťové perokresby, ako aj lineárne skratky a s nimi spojené časové posuny a rezy – obsadili moju myseľ natrvalo. Obe – v akejsi duálnej rovnováhe – sú inšpiráciou v kresbe, maľbe, grafike až doteraz. Nemožno ani o jednej, ani o druhej povedať, že u mňa zvíťazili. Tým v mojom vnútri vytvárajú príjemnú tvorivú patovú situáciu. Pätová situácia je situáciou po mojej polročnej ateliérovej imobilizácii, spôsobenej zranenou pätou. Pätová situácia je zároveň i výstavným projektom, ktorým by som sa chcel, i vďaka chirurgovi MUDr. Martinovi Tutkovi a Trenčianskemu múzeu, navrátiť do ateliérovej a výstavnej mobility. Spolu s Trenčianskym múzeom vám pri návšteve výstavy Pätová situácia prajem príjemnú patovú situáciu.
S úctou Jozef Vydrnák, výtvarník, marec 2015

Vystavujúci autor: Jozef Vydrnák, výtvarník
Názov výstavy: Pätová situácia (kresba, maľba, grafika)
Autor názvu výstavy: Ing. Matúš Vydrnák
Organizátor výstavy: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Miesto: Výstavné priestory Trenčianskeho múzea, Mierové námestie 46, Trenčín Vernisáž: 10. apríla 2015 o 16.30 hod.
Kurátor výstavy: PhDr. Marián Kvasnička, historik a znalec umenia
Trvanie výstavy: do 8. mája 2015
Ďalšie informácie na: www.muzeumtn.sk