Kľúčové

časť mesta Nemšová

Stránka neposkytuje informácie o dianí v meste Nemšová (tie si môžete nájst na stránkach mesta). Jej cieľom je informovať návštevníkov o kultúrno-spoločenských aktivitách v mestskej časti Kľúčové. Vyzdvihuje aktivity súčasných ale aj bývalých obyvateľov, ktorí sa naďalej podieľajú na akejkoľvek propagácií tejto mestskej časti. Taktiež aj inštitúcií, ktoré pôsobia v tejto mestskej časti.


  Ako inšpirácia a zdroj informácií mi poslúžila publikácia od p. Vojtecha Korvasa "Dejiny Nemšovej".  Cenné poznatky som získal aj od skôr narodených obyvateľov.

 

 

sdfsdfsdfsdfsdfdsdfsff

dfsdfdfsdfsdfsdfsf