Video: Ľudovít Vavruš - Relikviát Sv. Ondreja

V ateliéri pána Ľudovíta Vavruša opäť vzniklo skvostné sakrálne dielo  -Relikviát Sv. apoštola Ondreja. Prácu kľúčovského rodáka ponúkam v krátkom video-dokumente.