Video: Deň matiek v materskej škole

Dňa 11.5.2017, pri príležitosti Dňa matiek si deti v Materskej škole v Kľúčovom, pripravili veselý program pre svoje mamičky. Súčasťou programu boli básne, piesne... Na záver deti poďakovali mamičkám a darovali im pekný kvet.