aktivny-obcan3Aktívny občan

Dávam do pozornosti zaujímavý článok o projekte, ktorý navrhla MAS Vršatec. Myšlienka projektu je minirekonštrukcia napr.: ihriska, lavičiek, zábradlí, alebo iných plôch objektov. Predmetom projektu môžu byť iba kategória udržiavace práce. MAS Vršatec sa následne rozhodne ktoré projekty podporí. Potrebné sú len aktuálne fotografie miesta a stručný návrh riešenia. Termín zasielania je do konca augusta 2014. Vaše návrhy zasielajte na adresu:. Anonymné návrhy nebudú podporené ! Pouvažujte čo je potrebné v Kľúčovom rekonštruovať alebo zveladiť (okrem kaštieľa čo je zvlášť kapitola) .