Video: Tradičné stavania mája

Ponúkam videozáznam z tradičného stavania mája v Kľúčovom, ktoré sa konalo dňa 30.4.2014 pred Hasičskou zbrojnicou v Kľúčovom. Poďakovanie patrí vedeniu mesta, Dychovej hudbe Nemšovanka a p. Evke Vavrušovej za príjemné občerstvenie.