Video: Fašiangy v Kľúčovom

Tohtoročný fašiangový sprievod ulicami Kľúčového sa ako zvyčajne niesol vo veselom duchu. Občania Kľúčového nás pohostili tradičnými špecialitami. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným. Chcem vyzdvihnúť prípravu a prevedenie masiek, ktoré zrealizoval pán Andrej Vojt so svojou rodinou.
kamera: Daniela Vavrušová, postprodukcia: Pavol Vavruš