knihobudkaOddychová zóna pri Važine

Mólo na Kľúčovskej važine bolo obohatené o knihobúdku vodníka Kľučka a žabky Važinky. Túto oddychovú zónu zrealizoval pán Andrej Vojt za čo mu patrí veľké poďakovanie.