Vydrnak ocenenie Fra Angelica 2017Rodák Jozef Vydrnák získal ocenenie

Pri príležitosti sviatku patróna umelcov, blahoslaveného Fra Angelico, v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave slávnostne odovzdali ocenenia desiatim osobnostiam Slovenska – umelcom v rôznych kategóriách za ich prínos do národného umenia.
Ocenenia za mimoriadne zásluhy odovzdal laureátom ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons. František Rábek, ktorý je predsedom Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska. V kategórii výtvarného umenia ocenenie získal, okrem iných, aj maliar, grafik a ilustrátor Jozef Vydrnák.


Ďalšie informácie tkkbs.sk , tnos.sk
Viac k tvorbe Jozefa Vydrnáka na stiahnutie.