stavanie majaProgram:

  • 18.30 hod. Stavanie mája pred Hasičskou zbrojnicou v Kľúčovom.
  • 20.15 hod. Lampiónový sprievod od amfiteátra Mestského múzea po ulici: SNP, Janka Palu, Sklárska a späť.
  • 20.30 hod. Položenie pamätného venca pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Nemšovej rumunskými vojskami. Akt sa bude konať pri budove MsÚ.
  • 21.00 hod. Ohňostroj.

Programom Vás bude sprevádzať Folklórna skupina Liborčan a Dychová hudba Nemšovanka.