Video: Kľúčovské hody 2016

Hody 2016 sa opäť niesli v duchu zábavy a priateľských stretnutí. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že sú to jediné dni v roku, kedy sa môžem stretnúť s niektorými priateľmi (rodákmi), ktorí žijú mimo Kľúčového.
Uskutočnili sa všetky tradičné podujatia. Rád by som vyzdvihol akciu "Kľúčikovo", na ktorej sa tentokrát zúčastnilo zatiaľ rekordných 320 detí. Prítomné deti zabavila po prvýkrát aj "Mia", ktorá spestrila program hudbou a tancom. Nedeľnú zábavu prerušila búrka, ktorá neodradila v hre Dychovú hudbu Krásnika. Muzikanti sa premiestnili do miestnej Požiarnej zbrojnice, kde im tlieskalo niekoľko nadšencov. Z Hodov ponúkam aj fotografie.