Vydrnak RTVS 2020Video: Jozef Vydrnák v RTVS

Ponúkam link na video z archívu RTVS, v ktorom je medailón o rodákovi, výtvarníkovi  Jožkovi Vydrnákovi.