velka noc 2018

Veľkonočný vinš

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
veľa zdravia a pohody praje Milan.